Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Makine Sektörü

Türk Makine İmalat Sanayi* TÜİK kesinleşmiş rakamlarına göre 2020 yılında, 51.612 işletme ve 498.951 istihdam ile 498,9 milyar TL ciro karşılığında ülke ekonomisinde 74 milyar TL katma değer sağlamıştır. Sektör, ihracatını 2021 yılında yeni rekoru olan 23 milyar Dolara taşıyarak ithalatın karşılanma oranını %67’ye çıkarmıştır. Sektörün Ar-Ge harcaması her yıl ortalamada %30 artırarak 2020’de 1,64 milyar TL’ye çıkarmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 1.247 Ar-Ge merkezi içinde makine imalatçısı 174’e çıkarak, birinci sektör konumuna ulaşırken, 327 tasarım merkezinin 38’i makine sektörüne ait olup tekstil, imalat sanayi ve mühendislik/mimarlık sektörleri ardından dördüncü sıradadır. 2022 başı itibarıyla, düzenlenen 970 Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin 239’u ve 427 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının 64’ü makine sektörüne yönelik olarak gelişmiştir.

Makine İmalat Sanayi kapsamı (NACE)

28           Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı,

252         Merkezi ısıtma kazanları, radyatörleri,

253         Buhar üretim kazanları (buhar jeneratörü), kızgın su kazanları (boyler) ve bunların parçaları,

257         El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı,

271         Elektrik motorları ve jeneratörleri ve aksamları,

33           Makinelerin kurulumu, bakım onarımı

Makine Zirvesi Vizyon 2030

Türkiye’nin kalkınması yolunda sanayide sürükleyici bir rol üstlenmek üzere imalat sanayinden ve ihracattan alınan yüzde paylarının ve ihracat Dolar/kg değerinin 15’e çıkarılması hedefi doğrultusunda, katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmak.

Makine Zirvesi Misyonu

Makina İmalat Sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla yılda bir kez üst düzeyde bir araya gelerek sektörün öncelikleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulunmak, politikalar geliştirmek ve bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak.

Zirve Katılım Profili

MAKFED ve Üye dernekleri yönetim kurulları

Makine imalat sanayi firmaları üst düzey yöneticileri

Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri

Tedarikçi firma temsilcileri

Finans ve sigorta firma temsilcileri

Ulusal ve sektörel basın

MAKFED Üyeleri